Hızlı Mesaj


Sosyal Medya:

Php İfadeler ve Koşullar

php-ifadeler-ve-kosullar
php-ifadeler-ve-kosullar

PHP İfadeler ve Koşullar: Temel Kontrol Akışı

PHP, web uygulamaları geliştirmek için yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. İfadeler ve koşullar, PHP'de kontrol akışını yönlendirmek ve belirli koşullara dayalı olarak farklı işlemler yapmak için kullanılan önemli yapısal unsurlardır. Bu makalede, PHP'de ifadeleri ve koşulları nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

If İfadeleri

If ifadesi, belirli bir koşulun doğru olduğunda belirli bir kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır. Temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

if (koşul) { // Koşul doğru ise buradaki kod çalıştırılır } else { // Koşul yanlış ise buradaki kod çalıştırılır }

Koşul, bir ifade veya değişkenin değeri üzerinde yapılan bir değerlendirmedir. Örneğin:


 

$yas = 25; if ($yas >= 18) { echo "Oy kullanabilirsiniz."; } else { echo "Oy kullanamazsınız."; }

Bu örnekte, $yas değişkeninin değeri 18 veya daha büyükse, "Oy kullanabilirsiniz." yazdırılır. Değilse, "Oy kullanamazsınız." yazdırılır.

If-Elseif-Else İfadeleri

Birden fazla koşulu kontrol etmeniz gerektiğinde if-elseif-else ifadeleri kullanılır. Temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:


 

if (koşul1) { // Koşul1 doğru ise buradaki kod çalıştırılır } elseif (koşul2) { // Koşul2 doğru ise buradaki kod çalıştırılır } else { // Hiçbir koşul doğru değilse buradaki kod çalıştırılır }

Örneğin:

$sayi = 7; if ($sayi > 0) { echo "Sayı pozitif."; } elseif ($sayi < 0) { echo "Sayı negatif."; } else { echo "Sayı sıfır."; }

Bu örnekte, $sayi değişkeninin değerine bağlı olarak farklı mesajlar yazdırılır.

Switch İfadeleri

Switch ifadesi, belirli bir değişkenin farklı değerlerine dayalı olarak farklı işlemler yapmak için kullanılır. Temel sözdizimi aşağıdaki gibidir:


 

switch (değişken) { case değer1: // Değişken değeri değer1'e eşitse buradaki kod çalıştırılır break; case değer2: // Değişken değeri değer2'ye eşitse buradaki kod çalıştırılır break; // ... default: // Hiçbir durum eşleşmezse buradaki kod çalıştırılır break; }

Örneğin:

$gun = "Pazartesi"; switch ($gun) { case "Pazartesi": echo "Haftanın ilk günü."; break; case "Çarşamba": echo "Orta hafta."; break; case "Cuma": echo "Hafta sonuna yaklaşılıyor."; break; default: echo "Diğer günler."; break; }

Bu örnekte, $gun değişkeninin değerine bağlı olarak farklı mesajlar yazdırılır.

Koşullu Operatörler

PHP'de ayrıca koşullu operatörler olarak adlandırılan kısa ifadeler de kullanabilirsiniz. Bunlar, belirli bir koşulu kontrol ederek farklı değerleri döndüren kısa ifadelerdir.

Örneğin:

 

$yas = 20; $sonuc = ($yas >= 18) ? "Ergin" : "Ergin Değil"; echo $sonuc;

Bu örnekte, $yas değişkeninin değeri 18 veya daha büyükse, $sonuc değişkenine "Ergin" değeri atanır. Değilse, "Ergin Değil" atanır ve bu değer yazdırılır.

Sonuç

Bu makalede, PHP'de ifadeleri ve koşulları nasıl kullanacağınızı öğrendiniz. If, if-elseif-else, switch ifadeleri ve koşullu operatörler ile belirli koşullara dayalı olarak farklı işlemler yapabilirsiniz. Bu yapıları kullanarak kontrol akışını yönlendirebilir ve uygulamanızın davranışını esnek bir şekilde ayarlayabilirsiniz. PHP'nin resmi belgeleri ve kaynakları, daha fazla bilgi ve örnekler için harika bir kaynaktır.